Bekanta dig med tidigare arbeten

Finlands Röda Kors

Översättningsbyrån Sarax-Converto & Scribo har samarbetat med Röda Korset i 15 års tid.

Finlands Röda Kors medlemstidning heter Avun Maailma Hjälpens Värld. En stor del av de svenska texterna i tidningen är översatta av Sarax-Converto & Scibo. Klicka här för att få läsa mer om tidningen.

Finlands Röda Kors markerade sitt 125-årsjubileum år 2002 med att ge ut en historik. Sarax stod för den svenska översättningen som kom att heta Se människan.

Sarax stod också för översättningen av den engelska upplagan, Because we are all human

                         

 

Evangelisk-lutherska kyrkan

Sarax har gjort många översättningar
för Finlands evangelisk-lutherska kyrka,
bland annat det adventsmaterial som
togs fram i samband med firandet av
Kyrkan 850 år.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
hör också till Sarax kunder.

 

Adventsmaterialet Med hopp & hjälp

    


Kustannus Oy Aamulehti

År 2005 gav Kustannus Oy Aamulehti ut en praktfull bok där Jörn Donner intervjuar Stefan Lindfors. Sarax stod för den engelska översättningen, som fick namnet  Driven by Love and Fury.

 

 

Stiftelsen för museifartyget Sigyn

Stiftelsen för museifartyget Sigyn firade barken Sigyns 120-årsjubileum år 2007 med att ge ut en historik. Sarax stod för den engelska översättningen, Sigyn - a lucky ship.
 

 

 

Henrik Ingo


År 2006 gav Henrik Ingo ut sin bok Avoin Elämä i engelsk översättning av Sarax. På engelska heter boken Open Life: The Philosophy of Open Source. Klicka här för att läsa mer.


Illustrationen i Saraxloggan och de andra girafferna har skapats av Tita Rossi, Finland.