Frivilligverksamhet

Översättningsbyrån Sarax-Converto & Scribos ägare har ett liv vid sidan av jobbet också. I det ingår en del frivilligverksamhet på kristen grund eller av allmänt samhällsbyggande slag, som En gåva till Finland. Och så cricket, förstås.


Katolinen.net

Webbplatsen Katolinen.net är ett frivilligprojekt för katoliker och av katoliker i Finland. Vi strävar efter att informera om vad som händer i Helsingfors stift och de katolska församlingarna i Finland på finska, svenska och engelska. Klicka här för att bekanta dig med sajten.
 

Sakramentsundervisning

De katolska församlingarna i Helsingfors samarbetar kring den förberedande undervisningen inför första kommunion och bekräftelsens sakrament. Förstakommunionsundervisningen går av stapeln i S:t Henrik och bekräftelseundervisningen i S:ta Maria. Klicka på länken till höger för att få veta mer.
 

Lördagskursen

Lördagskursen är namnet på den religionsundervisning som ordnas i de katolska församlingarna i Helsingfors för elever som inte har möjlighet att delta i den religionsundervisning som ordnas för katolska elever i skolan. Vill du veta mer? Klicka på länken till höger.
 

Flyktingarbete

Flyktingarbete är det samlingsnamn jag här på webben har gett det ekumeniska invandrararbete som jag också är engagerad i. Klicka på länken till höger får att få veta mer.Illustrationen i Saraxloggan och de andra girafferna har skapats av Tita Rossi, Finland.